Υπηρεσίες

Τμήμα Ερευνών

1. Προγαμιαίες Έρευνες.
2. Διαπίστωση Συζυγικής Απιστίας.
3. Φωτογραφίσεις.
4. Βιντεογραφίσεις.
5. Έρευνα για περιουσικά στοιχεία.
6. Συλλογή απόρρητων πληροφοριών.
7. Ερευνες για παρελθόν ατόμων.
8. Ερευνες ανευρέσεως ατόμων.
9. Ερευνες οικονομικών καταστάσεων εταιρειών.
10. Γενικές έρευνες εταιρειών και ιδιωτικών οργανισμών.
11. Προστασία ανηλίκων από ναρκωτικά και νεανική παραβατικότητα.
12. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για δικαστική χρήση.
13. Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση συσκευών παρακολούθησης κινήσεων οχήματος GPS σε οχήματα εταιρειών η ιδιωτικής χρήσης.

Τμήμα Πωλήσεων

Κάντε τις δικές σας προσωπικές έρευνες με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα παρακολούθησης με δυνατότητα ελέγχου ακόμα και από το εξωτερικό.
Κατασκευάζονται συστήματα παρακολούθησης ανολόγως των δικών σας αναγκών.
 
1. Συστήματα ήχου (για κλειστούς χώρους και οχήματα).
2. Συστήματα παρακολούθησης κίνησης οχήματος μέσο δορυφόρου (GPS).
3. Επαγγελματικοί φορητοί ανιχνευτές τελευταίας τεχνολογίας εντοπισμού κοριών και κρυμμένων καμερών.
4. Σύστημα μπλοκάρισματος σήματος GPS-GSM.
 
Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη και εγγύηση 1 χρόνου για κάθε συσκευή.
 
 

Τμήμα Εξιδικευμένων Ερευνών

Η εταιρεία μας χρησιμοποιώντας υψηλής τεχνολογίας συστήματα και ανιχνευτές διεξάγει έρευνες για:
 
1. Ανίχνευση κοριών και εξιδικευμένων συστημάτων παρακολούθησης ήχου σε κλειστούς χώρους και οχήματα.
2. Ανίχνευση κρυφών καμερών σε οποιοδήποτε χώρο και όχημα.
3. Ασφάλεια τηλεφωνικών γραμμών.
4. Ανίχνευση συστημάτων ήχου που εκπέμπουν σε ραδιοσυχνότητες.
5. Ανίχνευση συστήματος GPS σε οχήματα.
 
Επίσης η εταιρεία μας διαθέτοντας, ένα πολύ εξιδικευμένο σύστημα ανίχνευσης εκπομπής τοξικών ουσιών, διεξάγει έρευνες σε κλειστούς χώρους για ανίχνευση οποιοδήποτε ψηλών ποσοτητών τοξικών ουσιών.

Υπηρεσίες ασφαλείας

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ